Produkcja tlenku aluminium

Ruda boksytu nie może być wykorzystana bezpośrednio jako materiał wyjściowy do produkcji aluminium w procesie elektrolizy. Konieczna jest uprzednia rafinacja, w wyniku której powstaje tlenek aluminium (a1203). W trakcie tzw. procesu Bayera rozkruszony i rozdrobniony...