Ruda boksytu nie może być wykorzystana bezpośrednio jako materiał wyjściowy do produkcji aluminium w procesie elektrolizy. Konieczna jest uprzednia rafinacja, w wyniku której powstaje

tlenek aluminium (a1203). W trakcie tzw. procesu Bayera rozkruszony i rozdrobniony boksyt jest rozpuszczany w roztworze alkalicznym.
Rafinacja boksytu, mająca na celu uzyskanie tlenku aluminium, często odbywa się w pobliżu miejsca wydobycia. Następnie, w procesie elektrolizy płynnego elektrolitu, z tlenku aluminium pozyskiwane jest aluminium (głównie w krajach dysponujących dużymi zasobami energii elektrycznej).
Do wytworzenia jednego kilograma aluminium potrzeba około dwóch kilogramów tlenku aluminium, które uzyskuje się z około czterech kilogramów boksytu.

Wpływ na środowisko

Pozostałościami po procesie wytwarzania tlenku aluminium są głównie tlenki i wodorotlenki żelaza i krzemu oraz alkaliczne składniki roztworu. Szlam jest zabarwiony na czerwono przez związki żelaza, dlatego nosi nazwę „czerwonego szlamu”.
Szlam jest zwykle przechowywany w dużych basenach. W celu ochrony środowiska i obniżenia kosztów składniki alkaliczne są na powrót kierowane do procesu Bayera. Pozostałości związków alkalicznych są redukowane do poziomu umożliwiającego rozwój roślinności.