Złom aluminiowy jest cennym zasobem, którego znaczenie ciągle rośnie. W zasadzie całe dostępne aluminium może zostać przetworzone i wykorzystane do wyrobu nowej generacji produktów.
Odpowiednie sortowanie umożliwia wykorzystywanie złomu aluminiowego do wielokrotnego wytwarzania produktów tego samego rodzaju. Aluminium może być ponownie przetwarzane:
– bez uszczerbku dla jakości,
– przy minimalnych stratach materiału (wynoszących zaledwie kilka procent),
– przy niskim zużyciu energii (recykling wymaga tylko 5 0/0 pierwotnego wkładu energii).
Recykling zapewnia również ogromną redukcję emisji gazów cieplarnianych. W cyklu użytkowania aluminium metal może być wykorzystywany do wyrobu produktów praktycznie bez końca w przeciwieństwie do wielu inny materiałów zachowuje unikalne właściwości.