Bardzo dobrym sposobem łączenia aluminium jest spawanie. Jednak ze względu na wytrzymałą warstwę tlenku oraz dużą pojemność i przewodność cieplną spawanie aluminium różni się od spawania innych metali. Aluminium można spawać wieloma metodami, ale w praktyce powszechnie stosuje się tylko kilka z nich. Rozwój technologiczny spawarek i ich wyposażenia oraz wprowadzanie coraz bardziej zaawansowanych materiałów powodują, że wśród różnych metod łączenia spawanie odgrywa coraz większą rolę.

Aktualnie najczęściej stosuje się spawanie elektrogazowe, głównie metodami MIG i TIG. Podczas spawania aluminium metodami MIG i TIG jako gazy ochronne wykorzystuje się argon (Ar) i hel (He). Biorąc pod uwagę stosunek kosztów łączenia, spawanie metodą MIG jest zwykle tańsze niż spawanie metodą TIG.

Spawanie aluminium wykonuję się w trzech metodach MIG, TIG i zrobotyzowane.