Czyste aluminium jest relatywnie miękkie. Jego wytrzymałość można zwiększyć dodając składniki stopowe lub wykonując obróbkę plastyczną na zimno. Większości wyrobów aluminiowych dostępnych na rynku wykonano ze stopów , do których dodano jeden lub więcej pierwiastków. Powstałe stopy mają różne właściwości, uzależnione od dodanych pierwiastków stopowych. Dlatego istotny jest wybór odpowiedniego stopu.